Friska Viljor FC
Friska Viljor FC
Friska Viljor FC
Friska Viljor FC

Organisation

Friska Viljor bygger sin organisation på ideelt arbetande personer som känner stor passion för klubben och fotbollen i Örnsköldsvik. 

Under de senaste åren har ett aktivt arbete att stärka upp organisationen inletts och det har gett ett gott resultat. Föreningen vilken är organiserad enligt: