Friska Viljor FC
Friska Viljor FC
Friska Viljor FC
Friska Viljor FC

Styrelse

Roll, Namn, bild, telefon, mail

Organisation

Friska Viljor bygger sin organisation på ideelt arbetande personer som känner stor passion för klubben och fotbollen i Örnsköldsvik. 

Under de senaste åren har ett aktivt arbete att stärka upp organisationen inletts och det har gett ett gott resultat. Föreningen vilken är organiserad enligt: