Friska Viljor FC
Friska Viljor FC
Friska Viljor FC
Friska Viljor FC

Projekt Friska Viljor 2016

Det är vi som stödjer projektet Friska Viljor 2016

 

Målsättning – vårt fokus

Talangutveckling är ett nyckelord i den framtidssatsning som Friska Viljor och Domsjö nu initierar. Det sker under namnet ”FV 2016”. Om fem år är det tänkt att FV:s representationslags startelva ska innehålla 6-8 spelare från regionen.

 

Verksamheten – vår affärsidé

Fotbollsverksamheten bedrivs utöver av ovan nämnda elitlag av ytterligare ett lag på seniorsidan.

Talangutvecklingen består av ett juniorallsvenskt lag (18-19-åringar) och ett pojkallsvenskt lag (16-17 år) samt ett pojklag (14-15 år) i lokal serie. Därtill kommer en träningsgrupp för 13-åriga talanger, där FV står för träningstid och tränare. För dessa yngre talanger är samarbete ett nyckelord.

Sörlidenprojektet drivs vidare och fokuserar på integration samt meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar i området runt Skyttis.

Friska Viljors verksamhet bedrivs på Skyttis– samt Domsjö IP - med en förbättrad miljö för Kanslifunktionen.

Föreningens organisation, arbetssätt och medarbetare skall vara steget före Elit-spelartruppens utveckling.

 

Organisation

Fotbollssektionen leds av ordförande Hans Strandberg samt sekreterare CG Östberg. Seniorfotbollen leds av Andreas Fahlgren assisterad av Alberto Sternad. Talangutvecklingen leds av Björn Brodin. Två scoutingansvariga har också utsetts nämligen Lars-Gunnar Eriksson (seniorer) och Tobias Åhlander (unga talanger).

Klubben har inrättad en ledningsgrupp som ansvarar för den operativa verksamheten. Gruppens sammansättning är Jerry Häggström (Klubb & Marknadsansvarig), Hans Strandberg (Fotbolls & Kansliansvarig), Andreas Fahlgren (Senioransvarig), Björn Brodin (Talangansvarig) samt PO Östman (Evenemangsansvarig).

 

Utredningar för framtiden

Viktigt är att talangutvecklingen utreds av en kompetent grupp på djupet och innehåller ”rätt” människor. Därför har tidigare FV-spelare som Jerry Carlström (sammankallande), Håkan Östberg och Tobias Åhlander engagerats. De var alla med i FV:s Superettanlag 2004. Björn Norgren, CG Östberg, Björn Brodin och Tommy Nordin ingår även i den här gruppen. Utredningen är på flerårsbasis.

En utredning om ett långsiktigt samarbete mellan FV och Domsjö pågår och skall vara klar till midsommar 2012. Gruppen som innehar uppdraget är Jerry Häggström (sammankallande), Erik Nordin, PO Östman, Andreas Fahlgren, Hans Strandberg samt Jonny Nyman.