Friska Viljor FC

Organisation

Friska Viljor bygger sin organisation på ideelt arbetande personer som känner stor passion för klubben och fotbollen i Örnsköldsvik. 

Under de senaste åren har ett aktivt arbete att stärka upp organisationen inletts och det har gett ett gott resultat. Föreningen vilken är organiserad enligt:

Styrelsen

Andreas Fahlgren, ordförande
Martin Björklund, sekr
Tommy Nordin, ledamot
Tomas Nordin, ledamot
Josip Pavic, ledamot
Niklas Byström, ledamot
Birgitta Ohlsson, ledamot
Krysthopher Valderrama, suppl.
Hans Hägglund, suppl.

Valberedning

Tord Karlsson

Per-Olof Östman

Hans Strandberg

Marknadsansvarig

Tomas Nordin

Senioransvarig

Josip Pavic

j_pavic@hotmail.com

070-393 85 61

Ungdomsansvarig

Tommy Nordin

Projektsansvarig

Martin Björklund

Kioskansvarig

Birgitta Ohlsson

Kansli

Helena Engberg

helena.engberg@friskaviljor.se

tel 070-557 79 53

Per-Olof Östman

per-olof.ostman@live.se

tel 070-321 37 78

Hans Strandberg

hans.strandberg@friskaviljor.se

tel 070- 263 00 10

Leif Berglund

leif.berglund@friskaviljor.se

tel. kansli 0660-191 10