Friska Viljor FC

Organisation

Friska Viljor bygger sin organisation på ideelt arbetande personer som känner stor passion för klubben och fotbollen i Örnsköldsvik. 

Under de senaste åren har ett aktivt arbete att stärka upp organisationen inletts och det har gett ett gott resultat. Föreningen vilken är organiserad enligt:

Styrelsen

Andreas Fahlgren, ordförande
Josip Pavic, sekr
Tommy Nordin, ledamot
Helena Hansson, ledamot
Toby Davis, ledamot
Krysthopher Valderrama, suppl.
Hans Hägglund, suppl.

Valberedning

Tord Karlsson

Per-Olof Östman

Hans Strandberg

Marknadsansvarig

Andreas Fahlgren

Senioransvarig

Toby Davis

Ungdomsansvarig

Tommy Nordin

Kioskansvarig

se kansli

Kansli

Helena Engberg

helena.engberg@friskaviljor.se

tel 070-557 79 53

Per-Olof Östman

per-olof.ostman@live.se

tel 070-321 37 78

Hans Strandberg

hans.strandberg@friskaviljor.se

tel 070- 263 00 10

Leif Berglund

leif.berglund@friskaviljor.se

tel. kansli 0660-191 10