Friska Viljor FC

Ungdomsföreningar och allianssamarbete

Glädjande nog för hela fotbollsörnsköldsvik så bedrivs det för närvarande en kvalitativ Allansverksamhet av flertalet ungdomsklubbar inom Örnsköldsviks kommun. Alliansverksamheten fokuserar på att gemensamt utveckla breddfotbollen från och med 12 års ålder, där alla är välkomna och där det sociala ansvaret prioriteras. 

Friska Viljor ser det som ett extremt positivt initativ och stöttar således Alliansen i så stor utsträckning som möjligt. Bland annat genom träningsplaner och ledare från 14 års ålder.
 
Utöver samarbetet i Alliansen så har också Friska Viljor skrivit avtal med de flesta klubbarna i kommunen där det framgår att ugdomsföreningarna stöttar Friska Viljor och de talanger som ämnar satsa mot eliten genom en plats i Friska Viljors:s talangutveckling.
 
I detta sammarbete fokuserar Friska Viljor på att erbjuda och bekosta elitförberedande verksamhet för pojkar som vill och har talang för fotbollsspel. Detta kommer i första hand att ske via deltagande i Pojkallsvenskan. Friska Viljor tar således emot de talanger från ungdomsföreningen som satsar mot eliten om dessa klarar kraven för deltagande.
 
Friska Viljor tar också ansvar för att initiera att de spelare som gått till Friska Viljor från ungdomsföreningen och inte tar plats i Friska Viljor slussas tillbaka till ungdomsföreningen om de själva vill det.
 
Föringar som ingår i det senare beskrivna samarbetet är:
  • Arnäs IF
  • BK Örnen
  • Domsjö IF
  • Husum IF
  • Hägglunds IoFK
  • KB65
  • Modo FF
  • Själevad IK

 

Ett sätt att grafiskt försöka beskriva det samarbete som sker inom fotbollsörnsköldsvik hittar ni nedan. Observera att detta är ur Friska Viljors perspektiv.