Friska Viljor FC

Visuell profil

FRISKA VILJOR ska vara en välkänd förening med ett gott anseende. Det goda anseendet får vi genom vårt uppträdande. Välkända blir vi genom vårt sätt att agera – såväl på fotbollsplanen som utanför densamma.

 
Denna kommunikation förstärks med färger, tecken och symboler, i tal och skrift. Inom FRISKA VILJOR ska vi alltid sträva efter att vara klara och effektiva i kommunikationen, både inom föreningen och i kontakterna med omvärlden. Rak och tydlig kommunikation undviker missförstånd.
 
I nedanstående handbok finns riktlinjer för FRISKA VILJORS visuella profil. Den visar hur vi använder vårt namn, hur det skrivs och trycks, färgsätts mm. Om alla följer riktlinjerna skapar vi ett enhetligt utseende. På så sätt stödjer profilinslagen varandra. Därigenom blir sambandet mellan inslagen tydligare, och FRISKA VILJORS styrka och samhörighet demonstreras.
 
Denna handbok ska vara en vägledning och ett hjälpmedel för alla inom föreningen som medverkar till att vidareutveckla och förstärka den totala bilden av oss inför omvärlden. I vår kommunikation med omvärlden har vi valt att framhålla det unika namnet FRISKA VILJOR. 

Ladda ner dokument