Friska Viljor FC

Vår idé och våra värdeord

Verksamhetsidé
Friska Viljor FC är en fotobollsförening som utvecklar ungdomar och vuxna som vill satsa i sitt fotbollsutövande. Vi arbetar med TALANGUTVECKLING och INTEGRATION genom GEMENSKAP, ENGAGEMANG och LÅNGSIKTIGHET. Detta gör vi för hela ÖRNSKÖLDSVIK!
 
Föreningen skall arbeta aktivt med att bygga upp tydliga relationer till samarbetsklubbar och den alliansverksamhet som finns i Örnsköldsvik. Detta för att uppmuntra och stötta breddfotbollen inom Örnsköldsvik i så stor utsträckning som möjligt.
 
Integration samt meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar i området runt Skyttis är något som föreningen ser som viktigt. Därför ska löpande integrationsprojekt drivas för att knyta samman fotbollen med området. 
 
Ambitionen är att föreningens organisation, arbetssätt och medarbetare utveckling och kompetens alltid ska vara steget före spelarna i seniorlagets. Det vill säga, om seniorlaget spelar i division II så är ambitionen att organisationen motsvara kompetens och struktur för ett division I-lag.
 
 
Värdeord
Långsiktighet
Var tydlig och pedagogisk i det långsiktiga arbetet. Vi måste alla våga håll fast vid planen!

Organisationsutveckling 
Inte stanna av! Alltid vilja utvecklas som organisation och skapa bästa möjliga förutsättning för att utbilda spelare och ledare

Ödmjukhet 
Det handlar inte bara om att ta utan också att ge – relationen med ungdomsföreningarna är mycket viktiga!

Professionalism
Det måste både se och låta professionellt ut! Med små medel kan man uppnå mycket.

God ekonomi
Att skapa förutsättningar genom att arbeta aktivt på sponsormarknaden är vitalt, och en god hushållning är ett måste!